“One bad programmer can easily create two new jobs a year.” – David Parnas

Konsulenter

Lars Johan Ulveseth E-post: lars.johan.ulveseth@eritec.no Mobil: 93 02 98 98
  Lars Johan har erfaring med Oracle databasesystemer siden 1998.

Har jobbet med alt fra kompliserte automatiske lagersystemer til store løsninger innen Bank og Finans.

Han har hatt roller som utvikler, databaseadministrator og rådgiver med ulike oppgaver.
Design, implementering og integrering av systemer på den ene siden.
Forvaltning av eksisterende og nyutviklede løsninger på den andre siden.

Datamodellering, ytelse og optimalisering er fellesnevnere for de aller fleste løsninger. Lars Johan er brennende opptatt av dette både i forhold til utvikling, og for at løsninger skal kunne scalere (vokse) uten at ytelse eller funksjonalitet forringes.

Med lang fartstid hos Evry/TietoEvry er store og komplekse IT løsninger der Lars Johan kommer best til sin rett.

Kjetil Strønen E-post: kjetil.stronen@eritec.no Mobil: 975 87 494
Kjetil har mer enn 15 års erfaring innen IT med spesielt fokus på drift og forvaltning av store Oracle miljøer.

Kjetil har meget god oversikt over hele teknologiområdet i komplekse IT-systemer, fra HW/OS til applikasjonslag. Kjetil har nylig bygget opp og ledet en drifts- og forvaltningsorganisasjon knyttet til Oracle eBS og Oracle BI, virtualisert på Oracle VM. Kjetil har også lang erfaring innen drift og forvaltning fra Evry (tidl EDB) der han var involvert i meget komplekse engasjementer.

Kjetil har også vært involvert i flere utviklingsprosjekter, der hans fokus på ytelse, erfaring med PL/SQL-programmering mot store datamengder, og kommunikasjonsevner med andre utviklere har gitt gode resultater.

Kjetil er en dyktig problemløser og IT arkitekt som jobber systematisk og dedikert med organisering, prosesser og metodikk i komplekse Oracle miljøer. Han har i tillegg en unik forståelse av hele Oracles produktportefølje og fremtidige Roadmap.

Lasse Jenssen E-post: lasse.jenssen@eritec.no Mobil: 922 33 948
  Lasse  har mer enn 20 års erfaring innen IT-faget, og har siden 2001 i hovedsak jobbet mot større Oracle miljøer – både i drift og utvikling.

Spesialfeltet til Lasse er ytelse – både med tanke på problemløsing og tuning. Lasse jobbet i flere år som «Center of Excellence – Database» i Financial Services, TietoEVRY. Her hadde han blant annet en sentral rolle i overgangen til en Oracle Exadata platform.

Lasse er ofte å se som foredragsholder ved større konferanser. Han har bidratt med presentasjoner under flere større internasjonale konferanser, som f.eks. OUGN vårseminar, JavaZone, UKOUG Tech Conference og Oracle OpenWorld (San Fransisco).

I tillegg har Lasse fått tittelen Oracle Ace Associate, og er sertifisert Oracle Certified Professional.

Han har også en liten Oracle-relatert blog på http://jcon.no/oracle.

Vidar Eidissen E-post: vidar.eidissen@eritec.no Mobil: 900 60 985
  Vidar har jobbet med IT siden 1993, hvorav 23 år i DIPS AS, hvor han var med på å bygge og implementere kritiske eHelse-løsninger med mange tusen samtidige brukere og terabytes med data. Utvikling rundt Oracle-databaser har vært hovedfeltet siden 1998. Ytelse har vært en gjenganger og han har bl.a. jobbet med ETL/konvertering, lasttesting (LoadRunner) og problemløsning.

Vidar er en typisk tech-lead som kan løfte kvaliteten til utviklingsteam som jobber med databaser, enten det gjelder ytelse, struktur/arkitektur eller metoder og teknikker som testdrevet utvikling og agile/scrum.

Han innehar sertifiseringer som: Oracle Database SQL Certified Expert, Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional, Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL Developer Certified Professional. Fra gammelt av har han også en OCP som trenger oppdatering.

Vidar er også bidragsyter som foredragsholder på konferanser, både nasjonalt og internasjonalt; OUGNs vårseminar, UKOUG Tech (England), ODTUG Kscope (USA), UKOUG Scotland, Oracle Code One (San Fransisco), DOAG (Tyskland), med flere.

Han har også en liten Oracle-relatert blog på http://nicetheory.io